Grønlandsk sundhedslovgivning

Denne underside er under udarbejdelse og dækker aktuelt ikke al gældende sundhedslovgivning i Grønland.

Landslægens virksomhed

Inatsisartutlov nr. 27 af 18. november 2010 om sundhedsvæsenets styrelse, organisation samt sundhedsfaglige personer og psykologer http://lovgivning.gl/lov?rid=%7b4BA6A48E-B06E-4590-82E0-2057F18D45E3%7d

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 15. juni 2017 om Landslægeembedets virke http://lovgivning.gl/lov?rid={BFB6BA4D-C311-4114-A686-BC2F24182AF1}

Autorisationslovgivning

Landstingsforordning nr. 7 af 30. oktober 1995 om sygeplejerskers autorisation og virke http://lovgivning.gl/lov?rid=%7b120E88D2-CD0E-4DDB-81C6-D26815CDFFDE%7d

Anordning nr. 860 af 18. december 1991 for Grønland om ikraftsættelse af lov om udøvelse af lægegerning  /upload/files/Anordning%20533%20-%201988%20om%20ikrafttr%C3%A6den%20for%20Gr%C3%B8nland%20af%20lov%20om%20ligsyn%20mv.pdf

Lov nr. 278 af 26. maj 1976 om tandlæger /upload/files/Lov%20nr%20276%20af%2026-5-1976%20om%20tandl%C3%A6ger%20%28Tandl%C3%A6geloven%29.pdf

Ligsynslov mv.

Anordning nr 533 af 6. september 1988 om ikrafttræden for Grønland af lov om ligsyn m.v. /upload/files/Anordning%20533%20-%201988%20om%20ikrafttr%C3%A6den%20for%20Gr%C3%B8nland%20af%20lov%20om%20ligsyn%20mv%281%29.pdf

Landslægens cirkulære nr. 18 om ligsyn og udstedelse af dødsattester m.v.  /upload/files/Cirkul%C3%A6re%20om%20ligsyn%20og%20udstedelse%20af%20d%C3%B8dsattester%20mv%20af%2021-12-1988.pdf

Bekendtgørelse nr. 537 af 9. september 1988 for Grønland om lægers og andre personers adgang til at foretage ligsyn og udstede dødsattest /upload/files/Bekendtg%C3%B8relse%20nr.%20537%20af%209%20spetember%201988%20for%20Gr%C3%B8nland%20om%20l%C3%A6gers%20og%20andre%20personers%20adgang%20til%20at%20foretage%20ligsyn%20og%20udstede%20d%C3%B8dsattest.pdf