Retningslinjer og vejledninger fra andre myndigheder

Siden Retningslinjer og vejledninger fra andre myndigheder indeholder informationer af sundhedhedsmæssig relevans, men som ikke direkte henhører under Landslægens ansvarsområde.

 

Selvstyrets Pandemi-plan
BEREDSKAB FOR PANDEMISK INFLUENZA - National strategi og rammer for planlægning i sundhedsberedskabet

Rabies

Retningslinjer vedrørende mistanke om rabies

Regionslægers samarbejde med Politiet

Sundhedsledelsen, politiet og Landslægeembedet har i fællesskab udarbejdet notatet "Regionslægers retslige opgaver og samarbejde med politiet" (version december 2017)