Vejledninger

Aborter

Kvartalsanmeldelse af simpel abortus og sterilisation

Anthrax

Vejledning vedr. materiale til undersøgelse for anthrax (miltbrand)

Borgerinformation: Vejledning om håndtering af mistænkelige postforsendelser

Blodtransfusion

Blodtransfusion - Vejledning vedrørende oprettelse og vedligehold af bloddonorkorps samt tapning og transfusion

Akut Livreddende blodtransfusion - til blødende patient hvor der ikke findes type-specifik donor eller "universaldonor" (O RH (D) neg)

Carnitin Transporter Defekt

Carnitin Transporter Defekt - Vejledning vedrørende CTD blandt færinger bosat i Grønland

Dokumentation

Dokumentation i Sundhedsvæsenet

Ebola

Retningslinjer for håndtering af ebolavirus sygdom (EVD)

HIV

Rutinemæssig undersøgelse for HIV-antistof

Vejledning om anmeldelse af AIDS og indberetning af HIV-antistof undersøgelse og HIV-positive fund

Skema - Indberetning af HIV-antistof positive personer

Hygiejne

Vejledning om håndhygiejne og arbejdsdragt i sundheds- og plejesektoren

Hygiejne i daginstitutioner - Vejledning vedrørende forebyggelse af smitte med infektioner blandt børn og personale

Isolation

Forholdsregler ved isolation og pleje af patienter med smitsomme sygdomme

Patientinformation: Tuberkulose - Forholdsregler ved isolation

Jern og vitamintilskud

Vejledning om jern- og vitamintilskud til børn

Lægemiddler

Ordination og håndtering af lægemidler samt medicingivning i Sundhedsvæsenet

Retningslinier for indberetning af bivirkninger og hændelser i forbindelse med anvendelse af lægemidler

Håndtering af lægemidler og medicingivning for ældre- og plejeboliger m.m.

Lægemiddelstyrelsens skema til bivirkningsindberetning

Medicingivning til børn i dagtilbud, skoler og fritidsordninger - Til personale i dagtilbud, skoler og skolefritidsordninger

Meningitis

Meningokok meningit/sepsis & andre former for purulent meningit - Vejledning vedrørende diagnostik, behandling, anmeldelse og profylaktiske forholdsregler (herunder behandling)

Meningitis forældre vejledning

Misdannelser

Vejledning om indberetning af misdannelser

Anmeldelse af misdannelser påvist ved spontan abort eller provokeret abort efter 12. uge

Anmeldelse af medfødte misdannelser påvist under graviditeten eller ved fødslen indtil 5. levedøgn

Anmeldelse af medfødte misdannelser påvist efter 5. levedøgn og indtil udgangen af 5. leveår

MRSA

Meticillin Resistent Stafylococcus Aureus (MRSA)

Pandemi

BEREDSKAB FOR PANDEMISK INFLUENZA - National strategi og rammer for planlægning i sundhedsberedskabet

PCB

Vejledning om PCB i indeklima

Personundersøgelse
Vejledning - Retsmedicinske Personundersøgelser og PU-kit


Rabies

Vejledning vedrørende human rabiesprofylakse

Retningslinjer vedrørende mistanke om rabies

Regionslægers samarbejde med Politiet

Vejledning for regionslægers samarbejde med Politiet


Sikkerhedsseler

Vejledning om dispensation fra pligt til at anvende sikkerhedssele

Lægeattest - Dispensation for brug af sikkerhedssele


Smitsomme sygdomme

Vejledning om lægers anmeldelse af smitsomme sygdomme mv.

Skema: Individuel anmeldelse af smitsomme sygdomme mv.

Smitsomme sygdomme hos børn og unge - Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v.

I tilfælde af smitsom børnesygdom kan daginstitutioner og skoler hente og bruge nedenstående til forældreinformation:

Bylder

Børneorm

Børnesår

Diaré og opkastning

Fnat

Forkølelsessår

Fåresyge

Halsbetændelse

Hånd fod og mundsygdom

Influenza

Kighoste

Kyssesyge

Leverbetændelse A

Leverbetændelse B

Lus

Lussingesyge

Meningitis

MRSA

Mæslinger

Skoldkopper

Svampeinfektioner

Tredagesfeber

Tuberkulose

Vandvorter

Vorter

Øjenbetændelse

Styrthjem

Vejledning om dispensation for brug af fastspændt styrthjelm under kørsel med motorcykel, snescooter eller knallert

lægeattest - Dispensation for brug af styrthjelm

Telemedicin
Telemedicin - Vejledningom ansvarsforholdene

Trikiner
Trikinvejledning

 

Tuberkulose

Tuberkulose - Diagnostik, behandling, kontrol og anmeldelse samt kontaktopsporing, vaccination og forebyggelse

Diagnostisk Algoritme for Tuberkulose

Borgervejledning - Rengøring af hjemmet ved tuberkulose

Vaccination

Børnevaccinationer - Til læger, sundhedsplejersker, stationssygeplejersker, jordemødre m.m.

Vejledning om vaccination mod sæsoninfluenza

REGISTRERING AF VACCINATIONER I ÆSKULAP

Forældreinformation - Forebyggende børneundersøgelser og børnevaccinationer i Grønland 2010

Forældreinformation - Børnevaccinationsprogrammet i Grønland