Nyheder

11-08-2017

WHO rapport om TB indsatsen i Grønland

Naalakkersuisoq for Sundhed tog i sommeren 2016 initiativ til at invitere WHO på besøg på grund af den fortsat høje forekomst af Tuberkulose i Grønland.

En ekspertgruppe bestående af repræsentanter fra WHO, Statens Serums Institut og Dansk Lungeforening, besøgte sammen med Landslægeembedet, Departementet for Sundhed og Sundhedsvæsenet: Tasiilaq, Kulusuk, Nuuk og Rubinminen ved Aappaluttog: De undersøgte de grønlandske forhold og muligheder for at bedre forebyggelse og bekæmpelse af Tuberkulose i landet.

Nu har WHO-gruppen udgivet en rapport med anbefalinger til den fremtidige TB indsats. Anbefalingerne inddrages i den kommende TB strategi for 2017-21.

Der lægges vægt på at det vigtigste er vedvarende fokus på Tuberkulose både på det politiske niveau og i befolkningen.

 • Dertil er tidlig diagnose og effektiv medicinsk behandling essentiel for bekæmpelsen af sygdommen.
 • Det er fortsat væsentligt at undervise og vejlede sundhedsprofessionelle, samt udføre forskning, så sygdommen kan diagnosticeres og behandles på så tidligt et stadie som muligt, hvorved smittespredning kan nedsættes.
 • Dertil anbefales, at udføre systematisk kontaktopsporing og at udvikle målrettede screeninger af befolkningsgrupper, som kan være i særlig risiko for smitte og udvikling af sygdom.
 • Der anbefales at udvide overvåge af Tuberkuloseforekomsten til at omfatte sociale determinanter, der kan beskrive de særlige forhold i Grønland
 • Det er også afgørende at samarbejde på tværs af institutioner og organisationer idet sygdommen er en socialmedicinsk sygdom, som ikke kun kan bekæmpes af sundhedsvæsenet

Rapporten er at finde på http://www.euro.who.int/en/health-topics/communicable-diseases/tuberculosis/publications/2017/tuberculosis-prevention,-control-and-care-in-greenland.-report-of-a-review-mission-2016

 

22. maj 2017

Sådan undgår du at blive smittet med trikiner! 

Hvis du koger eller steger dit kød i lang tid, er der ingen risiko for smitte! 

Hvordan skal kødet behandles:
Under tilberedning af kødet skal temperaturen i midten af kødet komme op på mindst 75 grader Celsius.

Kød, der er varmebehandlet korrekt, har en grå eller gråbrun farve.

I Grønland vil frysning eller tørring af kød ikke dræbe trikinlarver, fordi larverne har tilpasset sig et koldt og tørt klima.

Trikinose i Grønland:
Trikinose er en sygdom, som overføres fra dyr til mennesker.
I arktiske egne fremkaldes sygdommen af rundormen Trichinella spiralis var. nativa.
Larverne kan være indkapslet i musklerne hos pattedyr, der lever i havet og på landjorden.
I Grønland findes larverne oftest hos isbjørne, hvalrosser, sæler, slædehunde og ræve. Der er ikke diagnosticeret trikiner hos andre pattedyr i Grønland.

Når et menneske spiser trikininficeret kød, der ikke er tilstrækkeligt varmebehandlet, frigør de indkapslede larver sig i mavesækken. Larverne gennemgår en udvikling og formerer sig i menneskets mavesæk og tarm, og herefter spreder larver sig rundt i kroppen. Til sidst sætter larverne sig fast i musklerne.

Symptomer:
Fra tidspunktet for smitte kan der gå 1-4 uger, før symptomerne viser sig. Hvor alvorlige symptomerne er, afhænger bl.a. af hvor mange larver, man har spist.

De første/akutte symptomer på at være smittet er følgende: 

 • Utilpashed
 • Feber
 • Voldsom hovedpine
 • Kulderystelser
 • Svedeture
 • Muskelsmerter
 • Muskeltræthed 
 • Hævelser omkring begge øjne
 • Eventuelt diarré

Denne tilstand kan vare i ugevis og skyldes, at larverne vandrer i kroppen.


Efter 1-2 måneder er alle larverne fordelt i muskulaturen. De kliniske symptomer vil gradvist aftage, men muskelsvækkelsen kan fortsætte i endnu nogle uger. Muskelsmerter kan opleves helt op til ½ år efter smitte. Kadavere fra døde dyr kan være smittefarlige i flere uger.

Personer, der har symptomer på trikinose, skal hurtigst muligt kontakte lægen. Sygdommen behandles bedst i det tidlige stadie. 

Offentlig trikinkontrol:
Det er lovpligtigt at få kødet fra nedlagte hvalrosser og isbjørne undersøgt for trikiner på det lokale sygehus. Her bliver det ved en laboratorieundersøgelse vurderet, om kødet er egnet til menneskeføde. 

Forbrugerens ansvar:
Uanset, om kødet er fundet fri for trikiner ved den offentlige trikinkontrol, anbefaler Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland og Landslægen følgende:
Kød fra dyr, som kan være smittet med trikiner, skal altid varmebehandles. Temperaturen midt i kødet skal have været mindst 75 grader Celsius. Herefter er der ingen smitterisiko.

Udarbejdet af fødevaremyndigheden med støtte af Landslægeembedet
Landslægeembedet, den 22. maj 2017

Henrik Trykker
Landslæge

 


 

6. oktober 2016

Rapport vedrørende tvangindlæggelser i psykiatrien.

Rapport vedrørende tvang